1 Srp
2019

4 věci, které jste o bakalářské práci nevěděli a na které si dát pozor

Category:Vzdělání

1.       Výběr tématu

Základem celého úspěchu není jenom problematika, která vás bude bavit, ale musíte i znát potřebnou metodologii pro praktickou část práce nebo mít dostatek zdrojů pro její samotné vytvoření. Jste-li skutečně dobrý student a nedělá vám potíže se něco naučit nebo bádat, tak si zvolte jakékoliv zajímavé téma. Jestli je však bakalářka spíš jen nutné zlo, tak si s výběrem dejte na čas. Zjistěte si, jestli už někdo podobnou práci vypracoval, jestli je bez problémů dostupná literatura a pokud máte za cíl něco zkoumat nebo zjistit, tak popřemýšlejte, jestli máte přístup k potřebným datům nebo respondentům.
čtení na lavici

2.       Na vedoucím záleží

Jestli je to jenom trochu možné, tak si zkuste zjistit informace o vašem potencionálním vedoucím od absolventů. Někteří jsou svědomití, věnují pozornost svým svěřenců a snaží se být nápomocni, ale existují i tací, kterým je to skutečně jedno a nepocítíte od nich žádnou podporu nebo výrazný přínos pro vaší práci. Vysoké školy někdy umožňují vedení závěrečné práce i odborníkem z oboru, což může být sice někdo pro vás blízký a spolupráce se tím zpříjemní, ale nezná požadavky komise a dané fakulty, což je mnohdy stěžejní.
hledání knihy

3.       Choďte na konzultace

Není nic horšího, než naprosto opomíjet konzultace s vedoucím vaší práce. Nejenom, že od něj dostanete erudované rady z oboru, ale i kdyby konečný výsledek nebyl příliš uspokojivý, tak komise může zohlednit, že jste alespoň měli snahu. Vedoucímu nebo oponentovi se taky nemusí vůbec líbit, pokud na konzultace chodíte jen sporadicky nebo vůbec, což pravděpodobně pocítíte na výsledném hodnocení a samotné obhajobě.
tlusté prsty

4.       Inspirujte se

Nikde není psáno, že se nemůžete inspirovat z již úspěšně obhájených bakalářských nebo diplomových prací. Najděte si třeba dobré zdroje, které si pak půjčíte v knihovně nebo se podívejte na formu výzkumu, ale pozor! Inspirujte se, ale neopisujte! Vaše výsledné dílo bude procházet antiplagiátorským systémem a věřte, že nechcete řešit obvinění z plagiátorství.