13 Pro
2022

Je používání klimatizace v autě dobrý nápad?

Category:Auto moto


Vybavení automobilů se neustále zlepÅ¡uje. Najdeme v nich Äím dál více vÄ›cí, které zvyÅ¡ují naÅ¡e pohodlí a usnadňují nám jízdu. K tomu patří mimo jiné také klimatizace, kterou dnes již najdeme prakticky v každém novém voze.

 

Je pravdou, že ta je znaÄnÄ› užiteÄná, zvláštÄ› v létÄ›. V podstatÄ› lze říci, že dlouhá jízda v horkém poÄasí by bez ní nebyla v podstatÄ› možná, nebo by alespoň byla mnohem obtížnÄ›jší. Ani otevÅ™ené okénko v autÄ› ji totiž nedokáže nahradit.

 

v nových vozech je klimatizace automaticky instalovaná

 

Zdálo by se tedy, že je to velmi dobrá vÄ›c. AvÅ¡ak zkuÅ¡enost ukazuje, že tomu tak není. Valná vÄ›tÅ¡ina lidí ji totiž nedokáže správnÄ› používat. To pak vede k problémům, jako například rozvoji angíny. Co se automobilu týÄe, způsobuje jeho vÄ›tší zatížení a zvyÅ¡uje spotÅ™ebu pohonných hmot. A to není zrovna dobré, zvláštÄ› pÅ™i dneÅ¡ních cenách.

 

I to jej důvod, proÄ bychom se ji mÄ›li nauÄit správnÄ› používat. A to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Je totiž potÅ™eba dodržovat nÄ›kolik pravidel, která nemusí být zrovna příjemná. Je to vÅ¡ak nejlepší způsob, jak pÅ™edejít problémům vzniklým právÄ› z nevhodného používání klimatizace.

 

ve starých vozech klimatizaci nenajdeme

 

Tím hlavním a nejdůležitějším je zapínat ji pouze v nezbytných případech. Pokud se bez ní dokážeme jen trochu obejít, měli bychom to udělat. Čím méně ji totiž budeme používat, tím lépe jak pro nás, tak i pro naše auto.

 

Dále bychom teplotu neměli snižovat o více než jeden stupeň oproti venkovní teplotě. Zde dělá mnoho lidí chybu, když si například ve chvíli, kdy je venku 35 stupňů Celsia, nastaví na klimatizaci 25 stupňů. Lze si totiž snadno představit, jaká zátěž to pro auto je. Nehledě na teplotní šok, který organismus dostane po vystoupení z vozidla.

 

Proto bychom měli být i v tomto ohledu rozumní. I zde totiž platí, že klimatizace může být dobrý sluha, ale zlý pán. A žádné pohodlí by nemělo mít přednost před naším zdravím.