1 Kvě
2023

Začněte se vzděláváním v předškolním věku

Category:Vzdělání

Každý rodič chce mít doma svého malého Einsteina nebo Mozarta, a proto jsou ochotni do svých dětí investovat velké sumy. Na českém trhu se nachází mnoho mateřských škol, které nabízí různě orientované programy. Pojďme si představit několik z nich.
učení je zábava
1.       Montessori školka
Tento typ školky patří mezi dlouhodobě populární. A na jakém principu funguje? Rodiče si ji volí proto, že je zde velký prostor ponechán dítěti. Každé dítě si řekne, co chce kdy dělat, tvořit. Čemu se chce věnovat, takže zatímco si jeden maluje, druhý si staví stavebnice, třetí hraje na bubínek. Když dítě rozlije čaj, není za to pokáráno, ale je mu vysvětleno, že si to musí po sobě uklidit, takže je vedeno k tomu, aby si došel pro hadr a sám si znečištěnou plochu uklidil.
 stavění kostiček
2.       Waldorfská školka
Metodika je založena na jedinečnosti jedince, nepoužívají se učebnice ani hodnocení. Vše je založeno na prožitku okamžiku a na učení věcí pomocí experimentování. Zaměřuje se na vcítění se do přírody, na umělecké předměty (malování, bubnování, zpěv aj.), na činnosti, které dítě vidí doma (praní, vaření, věšení prádla, vysávání apod.)
 
3.       Lesní školky
Tato alternativa je v České republice spíše novinkou, do podvědomí veřejnosti se dostává v posledních třech letech. Tento typ atypické školky nesídlí v klasické uzavřené učebně, ale veškeré aktivity probíhají na čerstvém vzduchu, v přírodě a za každého počasí. Spánková a obědová část je umístěna například do chatek, jurt a obydlí z přírodních materiálů.
 přestávka na kávu
4.       Speciálně orientované školky
Do této skupiny můžeme zařadit školky, které jsou orientované různými směry. Chcete, aby dítě začalo mluvit anglicky nebo  v něm vidíte budoucího fotbalistu? Není problém předškoláka přihlásit do sportovně zaměřené školky nebo do zařízení s rozšířenou výukou jazyků. Jen myslete na to, že za tyto školky si připlatíte.